Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

Základní údaje

Základní informace o Prlově

Obec Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, jedenáct kilometrů jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.V současnosti žije v Prlově 542 obyvatel žijících ve 180 domech  a  33 chat slouží obyvatelům blízkých měst k rekreaci.  Nadmořská výška se pohybuje od 425 metrů nad mořem u Neratovského rybníka do 676 m.n.m na Jamách.

Školství

Mateřskou školku a první stupeň ZŠ navštěvují děti z Prlova ve vedlejší vesnici Pozděchově a starší děti se vzdělávají na druhém stupni Základní školy ve Valašské Polance. Obec vynakládá nemalé finanční prostředky,(v minulém roce 329 500 Kč) na zachování a zkvalitňování vzdělání naších nejmladších občanů, protože jde o jednoznačnou prioritu zastupitelstva obce, postarat se o rozvoj osobností prlovských dětí. Středoškolské vzdělání získává mládež z Prlova ve Vsetíně, Zlíně případně v Rožnově p.Radhoštěm.

Náboženství

Také věřící jsou odkázáni na kostel v Pozděchově, ke kterému je Prlov přifařen. Většina obyvatel je evangelického vyznání.

Lesy

Celá ves je půvabně zasazena do prstence lesů, tvořících přibližně 40 % celkové rozlohy, která čítá 712 hektarů. Skladbu lesů tvoří jednak smrkové monokultury, tak i z listnaté porosty tvořené převážně habry, buky,javory (klen, babyka) a lipami.

Přírodní památka

Zástavba je orientována především kolem obou vodních toků v samotné vesnici,ale i ve východní části katastru je soustředěno několik stavení v osadě Dvořiska poblíž místní státem chráňené Přírodní památky - Neratovského rybníka, který je pozoruhodný druhovou skladbou vodního ptactva a bohatou přítomností bezobratlých živočichů (vážek) a obojživelníků.

Současnost obce

V současnosti je Prlov moderní úspěšnou obcí, jejíž obyvatelé mají hlavně díky podnikatelským aktivitám ing.Vráblíka i v dnešní složité době relativní jistotu práce. Funguje zde zdravotní středisko s praktickou lékařkou, MUDr. Hanou Blanarčíkovou a je zde i poradna pro maminky s dětmi. Stále se přes všechny těžkosti podařilo udržet pobočku České pošty.

Dopravní spojení

Dopravní obslužnost je vzhledem k poloze obce velmi slušná i při plošném rušení spojů autobus: z Vizovic (11 km), Vsetína (15 km), Valašských Klobouk (22 km) . Pro malé i velké čtenáře je k dispozici Knihovna s možností připojení k internetu.

Sport a turistika

Sportovní vyžití zajišťuje asi kilometr vzdálený areál u "Smrku", kde je fotbalové hřiště a kompletní zázemí pro konání nejrůznějších akcí. Za příznivého počasí se zde odehrávají, kromě sportovních i mnohá společenská setkání, různého druhu. Například taneční zábavy, Dětské dny, veselice při oslavách narozenin. Je to také ideální místo pro nedělní procházku, polní cestou přes les mimo hlavní silnici, se při turistické vycházce otevírají nádherná panoramata valašské přírody.

Fotbal v obci

Na sportovním poli Prlov reprezentuje v oficiálcních soutěžích, bohužel pouze mužstvo fotbalistů. V minulém roce slavili třicet let od založení Tělovýchovné jednoty.U zrodu v současnosti jediné sportovní organizace u nás v obci stáli hlavně tito mužové: Jan Kratina, Miroslav Sochora, Ladislav Gargulák,Tomáš Polčák, Josef Mikuš, František Novosad, František Růžička a Miroslav Holba. Jistě nebyli sami, ale všechny vyjmenovat nelze, ale i tak si ti bezejmenní zaslouží dík za to, že i přes počáteční starosti a problémy, hlavně s faktem, že jsme neměli vlastní hrací plochu a mistrovská utkání se odehrávala na hřištích v Bratřejově a Val.Polance.Obrovské úsilí všech zúčastněných vedlo v v. r 1985 k slavnostnímu otevření sportovního areálu u SMRKU.

Memoriál obětí Prlova

Na tomto místě se koná i tradiční Memoriál obětí Prlova, v hasičském sportu, jehož účastníci svými výkony vzdávají hold obětem Prlovské tragédie. Loni jsme si připomněli již 80 výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ u nás v Prlově.Je to v současnosti nejaktivnější složka společenského života v naší vesnici a úspěšně tak navazuje na práci generací svých předchůdců, kteří před osmi desítkami let stáli u zrodu této organizace. Členská základna SDH Prlov čítá k 31.12 79 členů. Na jaře a na podzim pořádá SDH sběr železného šrotu.SDH má k dispozici dvě Avie a jednu cisternu. Pro občany je vybudována i kvalitně strojově vybavená posilovna a v současnosti se po letech rozjíždí hraní stolního tenisu a kulečníku v prostorách Kulturního domu.

Myslivost

O zvěř a obecní lesy se stará myslivecké sdružení Březina. Toto sdružení navazuje na tradici myslivosti v naší obci, jejíž kořeny sahají k počátkům novodobého samostatného státu. Generace myslivců se staraly o zvěř a lesy, bez nároku na jakoukoliv hmotnou odměnu, jen z lásky k přírodě a také z lovecké vášně. Stějně jako naši dědové a pradědové, tak i členové MS Březina,za každého počasí v horku i v mraze, někdy až po pás ve sněhu pečují o vlastnoručně vyrobené krmelce, jichž je v Prlově stejně jako členů MS, tedy sedmnáct.Rozloha honitby činí 640 Ha. V honitbě je vybudováno několik pozorovacích zařízení(posedů), o které se starají všichni členové sdružení a osíváme několik dokrmovacích políček pro zvěř.

Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...