Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

Flóra

Prlovská flóra

Naše malá víska je zdobena mnoha vzácnými druhy rostlin, bohužel se však jedná jen o malé lokality bez širšího zázemí v okolní krajině.  Prlov se z hlediska výskytu vzácných druhů může pyšnit hlavně orchidejemi, jichž zde roste několikdruhů

Mezi nejvzácnější druhy těchto perel valašských luk a pastvin patří Vemeníček zelený a  ojediněle můžeme narazit na stanoviště Kruštíku modrofialového.
" Na pasekách" - roste Prstnatec bezový, jsou to bohužel jeho poslední stanoviště na katastru naší obce a hrozí tedy, že zmizí z našich strání a pasek.

Buďme však optimisty a věřme, že se tomuto kultivaru povede dobře a bude bez problémů prosperovat i s ostatními druhy jako například s Prstnatcem májovým a nesmíme zapomenout ani na Prstnatec Fuchsův. Na mokřadních loukách se můžeme setkat s Bradáčkem vejčitým. Kromě již zmiňovaných druhů orchidejí neboli rodu Vstavačovitých, musíme zmínit ještě Vstavač mužský a Vemeník dvoulistý.

Mimo orchideje patří k nejvzácnějším Modřenec chocholatý, ten zde má početné kolonie, jedny z největších v regionu.Ojediněle se vyskytuje šafrán bělokvětý. Na teplejších a sušších stanovištích můžeme zatím narazit na suchomilné a teplomilné druhy rostlin je to chrpa čekánek, devaterník velkokvětý, silenka nadmutá.

Tyto rostlinné druhy běžnému čtenáři většinou neznámé jsme si již představili a teď se můžeme věnovat běžně se vyskytujícím okrasám našich luk, mezi které patří většinou byliny z léčivým potenciálem. Zahrneme mezi ně též keře a stromy a přiblížíme si je podle jejich přibližného výskytu během roku.

Brzy na jaře se pokryjí louky u potoka směrem ke sportovnímu areálu koberce sasanek hajních, vedle kterých se daří i prvosence jarní . Kolem potoka po celém jeho toku, se začínají probouzet k životu různé druhy vrb, je to vrba bílá, vrba jíva a jejich kříženci a různé další kultivary. O několik týdnů později vystrkují své hlavičky devětsily lékařské, své žluté květy ukazují i podběly luční. Paseky, zahrádky a téměř všechna stanoviště začíná v březnu zdobit violka vonná – fialka, stejně jako sedmikráska obecná nebo zelené listy kontryhelu žlutozeleného, které po ránu či k večeru překrásně drží ve svém objetí kapky třpytící se rosy. Ve stejné době kvete na vlhkých stanovištích jedovatá orsej jarní. Na domech, pergolách i na plotech a stromech se začíná obnovovat břečťan popínavý.Pupeny se nalévají Bříze bradavičnaté, Topolům černému i bílému, oba druhy se u nás vyskytují a světlezelené výhonky na koncích větví zkrášlují borovici lesní. Začátkem dubna se probouzí k životu většina listnatých stromů u nás jsou to hlavně olše lepkavé, habry obecné, jilmy obecné,javory kleny a babyky, lípy srdčité i velkolisté, duby zimní i letní, buky,lísky, ovocné stromy nevyjímaje, olistění a plození jsou závislé na stanovišti stromu. V teplém březnu bíle vykvétají trnky obecné – neboli plané trnky.Ze stále zelených jehličnanů se u nás dá narazit na jedli bělokorou, smrk ztepilý a již zmiňovanou borovici lesní.

Duben je měsícem probuzení pro mnoha rostlin, první v řadě je barvínek menší – brčál , který je známý svým působením proti rakovině. Na rumištích a kolem silnic začíná růst nebezpečný jedovatý starček obecný, který po utržení kterékoli části vypouští toxická bílá šťáva. Další jedovatou rostlinou kvetoucí v dubnu je hlaváček jarní, který se pěstuje v zahrádkách. Tam se začíná objevovat i konvalinka vonná též obsahující jedovaté látky. Z jedovatých rostlin v dubnu začíná svůj vegetační cyklus i vlaštovičník větší, obsahující oranžové jedovaté mléko používané na léčbu bradavic.Kromě zdraví nebezpečných, uveďme i jednu léčivku. Je jí plicník lékařský jemuž se daří, stejně jako sasankám v okolí potoka směrem ke hřišti, ale roste i na jiných stanovištích. V trávě se začínají objevovat též zběhovce plazivé a popence břečťanové a zahrádkářům dobře známá a jimi proklínaná plevelná bršlice kozí noha,jenž však v lidovém léčitelství představuje významnou pomoc při dně. Začátek vegetační doby má v této době i dobře známá kokoška pastuší tobolka. Tu známe především jako plevel, ale v i ona má své uplatnění v lidovém léčitelství.

Květen nezůstává nic dlužen svému jménu a květy různých druhů rostlin se to jenom hemží, v katastru Prlova si oko turisty i místního pozorovatele užije pohled na kvetoucí hluchavky bílé a žluté, řebříček obecný, mochnu husí, mochnu nátržník. Začínají se objevovat i výhonky pálivých, ale nesmírně zdraví prospěšných kopřiv dvoudomých , dalšími léčivými rostlinami kvetoucí v tomto období jsou šalvěj lékařská a různé kultivary jitrocele z nichž uveďme jitrocel kopinatý a jitrocel velkolistý, nesmíme zapomenout ani na černý bez nebo jeho příbuzný bez chebdí. Kolem potoků se na světlo světa derou rozrazily potoční a lékařský. Na místech z jílovitým podložím vykvétá jedovatý vratič obecný.

Z travin se u nás vyskytují všechny běžné druhy trav svrchního i spodního patra: psárka luční, srha říznačka, bojínek luční, ovsík vyvýšený,lipnice luční a kostřava červená.

 

Léto je květům doslova zaslíbeno v letních měsících se na zahrádkách a zahradách nebo loukách před senosečí objevují pestrobarevné koberce květin, které krášlí naši obec. Botanické názvy letních rostlin přineseme v době jejich květu, teď si užijme prvních poslů jara z rostlinné říše.

Raději si shrňme fakta, naše obec z botanického hlediska nepatří k nejbohatším stanovištím i když, orchidejové lokality máme, ale omezené velikosti. Nikdo však Prlovu nemůže upřít ten fakt, že příroda mu dala z každé své torničky vyvážený kousek, který tvoří celek na nějž můžeme být pyšní.

Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...