Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

Obec Prlov

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice. V části Dvořiska se nacházel ve středověku panský dvůr. Obec s rozšířenou působností pro Prlov je Vsetín. Celková výměra katastru Prlova je 712,90 hektarů z toho na lesy připadá 40%.  Kromě převládajících smrkových monokultur se u nás vyskytují i rozsáhlé smíšené, ale i samostatné listnaté lesy i když v menší míře.

Počet obyvatel

Z policejních zdrojů /r.2011/ vyplývá, že je v  obci  k trvalému pobytu přihlášeno 542 obyvatel, z toho je 242 mužů nad 15 let, 37 chlapců do 15 let, 235 žen nad 15 let, 29 dívek do 15 let.  Vesnice má 180 čísel popisných a 33 chat k individuální rekreaci. Počet obyvatel je menší než za druhé světové války kdy žilo v Prlově 590 lidí. Po válce se řada obyvatel přesídlila do pohraničí – nejvíce zřejmě na jižní Moravu do oblasti Znojemska /Troskotovice,Miroslav/.

Přehled demografického vývoje od poloviny 19. století

1834 - 418 obyvatel
1869 - 435 obyvatel
1880 - 492 obyvatel
1890 - 519 obyvatel
1900 - 544 obyvatel
1910 - 581 obyvatel
1921 - 598 obyvatel
1930 - 556 obyvatel
1950 - 501 obyvatel
1970 - 642 obyvatel
1991 - 544 obyvatel
2004 - 553 obyvatel
2006 - 528 obyvatel
2009 - 538 obyvatel
2011 - 542 obyvatel

Znak obce

Ve starém znaku obce ze 16. století je kachna plovoucí po hladině mezi dvěma orobinci. Současný znak byl obci udělen v roce 1999. V patě modrého štítu se dvěma přivrácenými orobinci jsou dvě vlnitá stříbrná břevna, na kterých plave kachna. Znak se může vztahovat k rybníku Neratov, který je přírodní památkou ČR. 

Současnost obce

V současnosti je Prlov moderní úspěšnou obcí, jenž se přes všechny těžkosti současnosti může pochlubit bohatým kulturním, společenským i sportovním životem. Funguje zde zdravotní středisko s praktickou lékařkou . Stále se přes všechny těžkosti podařilo udržet pobočku České pošty.  Před komunitním centrem vyrostlo v roce 2012 krásné dětské hřiště, které je hojně využíváno jak maminkami s dětmi, tak například i fotbalovou přípravkou. Kulturní život obce se kromě komunitního centra přesunuje ve velké míře k obcí zrekonstruované samotě „U Húšťů“, kde se podařilo vybudovat nádherný areál, jenž Prlovu slouží při soutěžích typu Sečení kosou, ale i při ukázkách klubů vojenské historie, které připomínají neblahou událost z dubna 1945, kdy byla obec Prlov vypálena za spolupráci s II. odbojem.

Sport v obci

Sportovní vyžití zajišťuje též asi 1 km vzdálený areál u "Smrku", kde je fotbalové hřiště a kompletní zázemí pro konání nejrůznějších akcí. Za příznivého počasí se zde odehrávají, kromě sportovních i mnohá společenská setkání, různého druhu. Například taneční zábavy, dětské dny, veselice při oslavách narozenin.

Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...