Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

Prlov na mapách

Katastrální mapy

Vojenské i civilní mapy Moravy a Slezska na nichž je také Prlov

Vyhledávání v matrikách - Moravský Zemský Archiv

  • www.geolab.cz Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně
  • www.env.cz Ministerstvo životního prostředí České republiky
  • Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

Možnost získání starých map z důvodů nevyjasněného copyright s Vojenským archivem ve Vídni je poskytování pouze pro nekomerční využití (studium, věda, výzkum, státní správa, samospráva, archivy, muzea, ad.) v omezeném rozsahu.

Kontakt

Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...