Menu
Obec Prlov
ObecPrlov

SDH Prlov

SDH Prlov

Sbor dobrovolných hasičů Prlov

SDH Prlov

Najdete nás také na facebooku

Založení sboru SDH

Ke konci dvacátých 19.století let vyvstal před prlovskými obyvateli problém zvyšujícího se počtu požárů a dokonce došlo k několika případům žhářství v letech 1927-28.

Tyto okolnosti,ale i potřeba držet krok s okolními obcemi, kde hasičské sbory již působily, vedly občany Prlova k založení SDH.

Založení sboru významnou měrou přispěl nový starosta Jan Mynář, dále činovník hasičské župy Vizovické č39 František Holub a jako zakládající členové jsou v kronice uvedeni : JAN SURÝ 97, Jan Ondrášek 26, Antonín Surý č.28,Jiří Růsek 38. Do začátků SDH Prlov přispěli finančně i některé tehdejší známé firmy jako např. BAŤA, Velkostatek Vizovice, Singer Vizovice, ale nemalá peněžní částka se formou sbírky shromáždila od samotných občanů.

Ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů Prlov proběhla 1.listopadu 1928 za přítomnosti 21 členů. První vedení SDH vzešlé z této schůze :

První hasiči měli k dispozici jako jediní v tehdejší Vizovické župě č.39 motorovou stříkačku o síle patnácti koní , byl to výrobek firmy Hasičské závody (dříve Smekal), pro zajímavost na tehdejší dobu stála závratných 21 000 KČS. První ostrý a zároveň úspěšný test proběhl na podzim v r.1930, kdy hořela kolna u domu č.49 Tomáše Ondráška.


Přistoupilo se též ke stavbě první požární zbrojnice a za pomoci obce se v r.1931 tuto stavbu podařilo dokončit.Na realizaci stavby se vesměs podíleli prlovští řemeslníci. Do sboru byl též včleněn tzv. Samaritánský sbor- který se staral o ošetřování různých zranění a nemocí a vypomáhali i radami v situacích, kdy nebylo možno kontaktovat lékaře. K dispozici měli i vlastní léky hrazené ze sborové pokladny.Členové sboru se zapojovali do bohatého kulturního života pořádáním zábav, plesů, výletu, ale co by mohlo být inspirací pro dnešní generaci, hraním ochotnického divadla. V r. 1937 se zakládá ženský odbor SDH Prlov, který čítal 18 členek. Těžké časy nastaly příchodem protektorátu Čechy a Morava, kdy většina členů byla buď totálně nasazena v Německu nebo přeřazena do zbrojního průmyslu na našem území.Válečné události naši obec těžce poznamenaly a zapsaly se tragicky i do historie SDH, když 19.4.1945 němci při akci proti Ploštině zastřelili člena SDH Josefa Vařáka.

 


SDH po válce

Poválečná historie je spojena především s MEMORIÁLEM OBĚTÍ PRLOVA věnovanému právě tragickým událostem z dubna 1945, kdy osud již zmiňované Ploštiny postihl i Prlov. Všichni jistě tuto smutnou stránku naší historie známe a pořádáním nejrůznějších akcí a v první řadě již zmíněného vzpomínkového hasičského klání, uctíváme nejvyšší oběti našich předků, kteří svými životy vykoupili svobodu našeho národa. Poválečná generace hasičů z Prlova se stejně jako ta stávající, stala páteří společenského života v obci. Mnozí členové byli celoživotně členy profesionálních sborů a i svůj volný čas věnovali hasičině.


Jako výraz uznání byl 6.9 2008 při slavnosti k osmdesátému výročí založení sboru předán starostou obce nový posvěcený prapor.

 


Současnost sboru

Tolik k počátkům sboru a nyní něco ze současnosti. Sbor dobrovolných hasičů tvoří v současnosti nejaktivnější složku, která se podílí téměř na všech akcích kulturního a spolkového života naší obce. Jeho členové jsou na pořadatelských místech téměř při každé akci konané v Prlově. Aktivní hasičský sport provádí družstvo žen, které s obdivuhodným elánem objíždějí soutěže v blízkém okolí, ale také například na Slovensku. A právě zdravé jádro tohoto dívčího týmu je páteří akcí jako je Mikulášská nadílka, Pálení čarodějnic, Dětský den aj. . Muži zase přispívají k hladkému průběhu podobných akcí zajišťováním technické stránky věci.
A pokaždé při oslovení členů SDH ze strany obce se najdou ochotní jedinci, kteří neodmítnou pomoci při jakémkoliv problému.

Za to jim patří dík nás všech.

 

 hasiči

 

Datum vložení: 13. 11. 2013 9:28
Datum poslední aktualizace: 13. 11. 2013 9:28
Instituce a spolky
a

Půvabná valašská vesnice Prlov se nachází v severovýchodní části Vizovické vrchoviny, 11 km jihovýchodně od Vsetína v kotlině kolem Prlovského potoka, jenž je levostranným přítokem většího potoka Pozděchůvky vlévajícího se ve Valašské Polance do řeky Senice.

Více...