Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Po teplém září zle se říjen tváří.

Pranostika na akt. den

Na svatého Cypriána, chladno bývá často z rána.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:39

Slunce zapadá:18:39

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 12 až 16°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 66
TÝDEN: 335
CELKEM: 453847

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

« Zpět na Strom životních situací

Nabytí státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

3. Pojmenování (název) životní situace

Nabytí státního občanství České republiky některými slovenskými státními občany

4. Základní informace k životní situaci

!!! Aktualizaci této životní situace právě připravujeme...

Veškeré informace k novému zákonu o státním občanství České republiky naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Někteří státní občané Slovenské republiky, kteří měli ke dni 31. 12. 1992 státní občanství ČSFR, mohou nabýt státní občanství České republiky zjednodušeným způsobem, tj. prohlášením podle ustanovení § 18a, 18b nebo 18c zákona o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, aniž by museli prokazovat pozbytí dosavadního státního občanství, tzn. že slovenské státní občanství jim zůstává i po nabytí státního občanství České republiky zachováno.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat státní občan Slovenské republiky.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky mohou učinit tři následující skupiny slovenských státních občanů (ve všech případech platí, že prohlašovatel nepředkládá doklad o pozbytí státního občanství Slovenské republiky, tzn. že toto občanství mu i po nabytí českého občanství zůstane zachováno):

1) Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle ustanovení § 18a zákona č. 40/1993 Sb.

Státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. 12. 1992 státní občanství České a Slovenské Federativní republiky, který nebyl státním občanem České republiky a který měl na území ČR trvalý pobyt podle zvláštních právních předpisů a tento pobyt trvá, anebo který od 31. 12. 1992 až dosud trvale žije na území ČR, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 18 let; toto dítě nemusí splňovat výše uvedené podmínky pro nabytí českého státního občanství prohlášením podle § 18a citovaného zákona.

V případě, že je alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky a ke dni 31. 12. 1992 měl státní občanství ČSFR, mohou rodiče, popř. jeden z nich, učinit i samostatné prohlášení pro dítě mladší 18 let; toto dítě nemusí splňovat výše uvedené podmínky pro nabytí českého státního občanství prohlášením podle § 18a citovaného zákona.

2) Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle ustanovení § 18b zákona č. 40/1993 Sb.

Státní občan Slovenské republiky, který měl k 31. 12. 1992 státní občanství ČSFR a který nabyl státní občanství Slovenské republiky udělením v době od 1. 1. 1994 do 1. 9. 1999, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství nenabyl jinak.

Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do svého prohlášení zahrnout i dítě mladší 18 let, a to i v případě, že nesplňuje výše uvedenou podmínku. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou učinit pro dítě i samostatné prohlášení. V takovém případě nemusí dítě splňovat výše uvedenou podmínku, je-li alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky.

3) Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle ustanovení § 18c zákona č. 40/1993 Sb. (týká se některých slovenských státních občanů, kterým bylo v době zániku československé federace méně než 18 let).

Státní občan Slovenské republiky, který

a) se narodil na území Slovenské republiky rodičům, z nichž jeden měl státní občanství České socialistické republiky nebo České republiky a druhý státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a (tj. současně)

b) ke dni 31. 12. 1992 byl státním občanem ČSFR a současně státním občanem Slovenské republiky mladším 18 let, může učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, pokud toto občanství již v mezidobí nenabyl jinak.

Za dítě mladší 18 let mohou učinit uvedené prohlášení rodiče, popř. jeden z nich.

V případě prohlášení o nabytí českého státního občanství podle § 18c citovaného zákona, musí prohlašovatel současně splňovat všechny shora uvedené podmínky.

V případě, že jsou splněny všechny podmínky pro nabytí českého státního občanství prohlášením, vydá příslušný úřad prohlašovateli osvědčení o nabytí státního občanství České republiky prohlášením (české státní občanství se v takovém případě nabývá dnem vydání osvědčení o nabytí státního občanství prohlášením). V opačném případě, tj. pokud nejsou podmínky pro nabytí státního občanství České republiky splněny, příslušný úřad prohlášení o nabytí českého státního občanství rozhodnutím odmítne.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavte se osobně na příslušný úřad a učiňte prohlášení o státním občanství České republiky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se činí:

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň u magistrátů těchto měst) příslušného podle místa trvalého, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území České republiky, činí-li se prohlášení v České republice; pokud prohlašovatel v České republice trvalý pobyt neměl, je k přijetí prohlášení příslušný Úřad městské části Praha 1,
 • na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, činí-li prohlášení v cizině,
 • samostatné prohlášení podle ustanovení § 18a citovaného zákona pro dítě mladší 18 let lze učinit i na zastupitelském úřadu ČR na Slovensku.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18 zákona č. 40/1993 Sb ., při kterém musí prohlašovatel prokázat platným dokladem svou totožnost, předložte:

 • vyplněný předepsaný tiskopis, týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství,
 • rodný list,
 • oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list manžela, pokud žadatel uzavřel manželství.

Podle § 18a tohoto zákona musíte navíc doložit:

 • doklady prokazující pobyt na území České republiky v rozhodném období.

Podle § 18b navíc doložte:

 • listinu o udělení státního občanství Slovenské republiky.

Podle § 18c navíc doložte:

 • doklad o státním občanství Slovenské republiky, doklady o státním občanství rodičů v době narození prohlašovatele.

Pokud je do prohlášení zahrnuto i dítě, je třeba navíc předložit:

 • rodný list dítěte,
 • pokud prohlášení činí pouze jeden z rodičů, souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky pro dítě, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni) nebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího mimo území České republiky znám. Pokud jsou oba rodiče dítěte zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo výkon jejich rodičovské zodpovědnosti byl pozastaven či omezen, nebo pokud nemají způsobilost k právním úkonům, nebo pokud není pobyt rodičů žijících mimo území České republiky znám, může učinit prohlášení soudem ustanovený poručník, popř. opatrovník dítěte; souhlas rodičů se v těchto případech nevyžaduje (opatrovník nebo poručník připojí v takovém případě k prohlášení pravomocné rozhodnutí soudu o jeho ustanovení opatrovníkem nebo poručníkem).

V případě, že je pro dítě činěno samostatné prohlášení o nabytí státního občanství České republiky, je postup stejný jako v případě, když je dítě zahrnuto do prohlášení jednoho nebo obou rodičů. Stejné doklady, kromě dokladů týkajících se uzavření a zániku manželství, se předkládají i v případě, že prohlášení činí za dítě jeho rodiče.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané tiskopisy týkající se prohlášení o nabytí českého státního občanství obdržíte a vyplníte u úřadu příslušného k přijetí prohlášení.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení je stanovena maximálně na 60 dnů od učinění prohlášení před úřadem příslušným k jeho přijetí. V případě, že je prohlášení činěno v zahraničí před zastupitelským úřadem České republiky, zašle jej tento úřad v lhůtě 30 dnů od jeho přijetí příslušnému úřadu do České republiky, který o něm rozhodne v lhůtě 60 dnů od jeho doručení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: obcanmat@mvcr.cz a bezuchova@mvcr.cz .

28. Popis byl naposledy aktualizován

19.12.2005

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.