Prlov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Poskytnutí informace o pozemcích v obci

Číslo jednací: OU87/2021

Zveřejnění informace poskytnuté na základě žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb.

Dne 1. 3. 2021 byla poskytnuta informace na základě žádosti o sdělení, zda obec vlastní pozemku určené územním plánem k indviduálnímu bydlení, hromadnému bydlení, plochy pro podnikání včetě uvedení výměr a zda obec vlastní byty v rodinných domech včetně počtu těchto bytových jednotek.

V odpovědi bylo žadateli sděleno, že Obec Prlov je vlastníkem pozemků, které jsou územním plánem určeny k výše uvedeným úče-ům. Jedná se však o pozemky, které v rámci katastru obce netvoří samostatný funkční celek pro územním plánem dané určení, ale jsou součástí funkčních celků s více vlastníky pozemků. Obec Prlov nemá k dispozici data strukturovaná podle výše požadovaného rozdělení. Požadované informace jsou veřejně zjistitelné jednak prostřednictvím veřejného rejstříku vlastníků nemovitostí na portálu www.cuzk.cz, kdy veškeré nemovitosti vlastněné obcí Prlov na katastru obce Prlov naleznete pod LV (listem vlastnickým) č. 10001. Na internetových stránkách obce Prlov uzemni-plan-prlov/ je umístěna kompletní dokumentace územního plánu včetně výkresové části, ze které můžete požadované informace získat.

 

Ing. Jana Juráňová

 

Datum sejmutí: 17. 3. 2021 Zodpovídá: Správce Webu