Prlov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Poskytnutí informace

Dne 15. 9. 2021 byly na základě žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. poskytnuty tyto informace:

 

Odpověď na otázku č. 1:Ano dokument Vámi označený jako: “Vyrozumění od Krajského ředitelství policie Středočeského kraje – Územní odbor Kladno ze dne 27.4.2021- č.j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314 v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 02 Zfetovany prislusnik Stankova a Kucerova gangu tvrdi ze kradez automobilu za 800 000 Kc neni trestny cin - asi kdyz se toho dopusti oni sami.pdf“, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 2:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „státního zastupitelství v Kladně, doručeno Vaše oznámení, ve kterém mimo jiné sdělujete, ž Vám v posledních měsících bylo odcizeno motorové vozidlo společně s věcmi cca za 800.000,- Kč.“ 

Odpověď na otázku č. 3:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „oznámení, které dne 02.01.2020 učinil na MOP Břevnov pan Pavel RUS“.

Odpověď na otázku č. 4:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: Kvalifikovaným posouzením“. K dalším podotázkám uvedeným ve Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pod č. 4 Vám nemůžeme podat žádné další informace, neboť posouzení slovního spojení „Kvalifikované posouzení“ nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 5:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „ve kterém mimo jiné sdělujete“. K dalším podotázkám uvedeným ve Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pod č. 5 Vám nemůžeme podat žádné další informace, neboť posouzení správnosti odložení věci orgány Police ČR nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 6: Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „u kterého bylo zjištěno, že se jedná o motorové vozidlo Voyager Chysler, RZ: R PR314, mpz: D, barva černá, které mělo být v ul. Thurnova v Praze 6 odcizeno i s věcmi.“.

Odpověď na otázku č. 7:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, kdy nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, rozhodl orgán činný v trestním řízení. Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím.“.

Odpověď na otázku č. 8:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 1, je uveden následující text: „provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.“.

Odpověď na otázku č. 9:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 10:Ano dokument Vámi označený jako: “ Usnesení od Obvodního ředitelství policie Praha I – místní oddělení Břevnov ze dne 12.05.2021 – č.j. KRPA-1240-64/TČ-2021-001115 v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 03 Totalne lzive a podvodne usneseni MOP Brevnov – opakovanou trestnou cinnost ridi Roman Balej“, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 11:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 10, je uveden následující text: Policie Spolkové republiky Německo k věci sdělila, že uvedené vozidlo nebylo v posledních 20 letech v SRN registrováno.“

Odpověď na otázku č. 12:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 13:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 14:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 15:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 16:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 17:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 18:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 19:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 20:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 21:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 10, je uveden následující text: policejní orgán dospěl k závěru, že není možné prokázat, že vozidlo, které se na místě nacházelo,je totožné s vozidlem VIN 1C4GYN2C5XU127826 uvedeným poškozenou Timovou.“

Odpověď na otázku č. 22:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 23:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 24:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 25:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 26:Ano dokument Vámi označený jako: “Úřední záznam – Hlavní město Praha – Městská policie hl.m. Prahy ze dne 28.8.2020 – č.j. MPPH 99196/2020/OŘ6 v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 04 Uredni zaznam c. j. MPPH 99196_2020 - POLICIE POD VEDENIM BALEJE LZE A PODVADI.pdf, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 27:Ano ve Vámi zaslaném textu, označeném v tomto přípisu v odstavci odpověď na otázku č. 26, je uveden následující text: „Za předním sklem zjištěn VIN 1C4GYN2C5XU127826“. Odpověď na další podotázku nespadá do kompetence našeho úřadu.  

Odpověď na otázku č. 28:Ano dokument Vámi označený jako: „Fotografii VIN CODE pořízenou Městskou Policií Hl. m. Prahy v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 05 Fotografii VIN kodu poridila mestska policie.jpg, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 29:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 30:Ano dokument Vámi označený jako: „Dokument Stanice technické kontroly (TÜV) ze dne 10.05.2012 v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 06 Policie lze a podvadi na prikaz Baleje.jpg, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 31:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na otázku č. 32:Ano dokument Vámi označený jako: „Fotografie osvědčení o registraci vozidla v undesrepublik Deutschland (SRN) v příloze (Vámi zaslané datové zprávy) pod názvem: 07 Druhy dukaz usvedcujici prolhanou zkorumpovanou policii pod Balejem.jpg, je uložen na datovém nosiči.

Odpověď na otázku č. 33:Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Odpověď na dodatečnou otázku: Odpověď na tuto otázku nespadá do kompetence našeho úřadu.

Datum sejmutí: 1. 10. 2021 Zodpovídá: Správce Webu